Головна Про нас

„Агенти змін“ Івано-Франківської області

В умовах впровадження реформи децентралізації більшість регіонів України зіткнулися з проблемою браку або нестачі кваліфікованого кадрового персоналу для формування і реалізації регіональної політики та управління регіональним розвитком на основі проектного підходу. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника запропонував вирішити цю проблему в Івано-Франківській області через створення Проектно-освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій з бренд-назвою «Агенти змін» (далі – Центр).

Ідея створення Центру виникла ще наприкінці 2016 року під час формування Регіональної експертної спільноти Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку РЕГІОНЕТ в Івано-Франківській області, координатором якої стала доцент кафедри фінансів економічного факультету університету, ініціатор проектної пропозиції Світлана Кропельницька.

Після обговорення і детального опрацювання ідея перетворилась у проект, який за програмою «Інноваційна економіка та інвестиції» став переможцем конкурсу з відбору проектів регіонального розвитку, що реалізуються за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, проведеного Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Ініціатором проекту виступило Міністерство освіти і науки України, замовником і виконавцем – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Реалізацію проекту було розпочато у 2018 році, коли було сформовано команду проекту, придбано обладнання, створено інтернет-сторінку «Агентів змін» і ресурс pu.webex.com, який забезпечує доступ до хмарної платформи Cisco WebEx Meetings для проведення навчальних та консалтингових заходів в режимі реального часу.

Головна мета онлайн-ресурсу – це створення швидкої комунікаційної системи для цільових груп проекту, насамперед студентів Прикарпатського університету та територіальних громад Івано-Франківської області з метою оперативного реагування на запити громад, формування баз практик у громадах області та забезпечення вакантних місць кадровим потенціалом університету з числа випускників та/або студентів передвипускних курсів, аспірантів університету. 

На цей час Центром проведено шість тренінгів для тренерів із запрошенням експертів, які працюють на теренах як України, так і Європейського Союзу; десятки навчальних тренінгів, воркшопів, семінарів, круглих столів, вебінарів, он-лайн консультацій та тематичних зустрічей. Серед досягнень Центру – пілотний проект спільно з кафедрою фінансів університету у Брошнів-Осадській та Яблунівській ОТГ, дві команди студентів-переможців конкурсу проектів «Сьогодні креативна ідея – завтра реальна справа», два мікропроекти, розроблених за консультування та/або авторства фахівців Агентів змін, що перемогли в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

Команда фахівців – тренерів/консультантів Центру сформована за різними типами проектів, зокрема: м’які/соціальні; тверді/інвестиційні; дослідницькі/ наукові; проекти індивідуальної мобільності/партнерства; міжнародні/проекти регіонального та місцевого розвитку.

Фахівці проекту організовують самостійно або беруть участь у різноманітних заходах за своїм профільним спрямуванням, проводять консультаційно-освітню роботу, виступають спікерами, модераторами та менторами спеціалізованих івентів, консультантами та співрозробниками проектів розвитку як структурних підрозділів університету, так і територіальних громад області.

Вагомим результатом для Центру стало й підписання угод про співпрацю. Зокрема, з Науковим парком «Прикарпатський університет», що дозволятиме поширювати отримані знання та комерціалізувати наукові розробки студентів та науковців університету й регіону в цілому; з Івано-Франківським регіональним відділенням «Асоціація міст України» та з 5-ма ОТГ Івано-Франківської області – для співпраці й активного залучення представників університету до реалізації реформи децентралізації.

Підписано ряд угод з міжнародними контрагентами, які теж працюють у проектно-освітній сфері: з Міжнародною культурно-освітньою асоціацією м.Чикаго (США), з Центральноєвропейською академією навчань та сертифікації м. Бидгощ (Республіка Польща), з Фундацією розвитку м. Жешув (Республіка Польща), з Вищою техніко-економічною школою ім. Броніслава Маркевича м. Ярослав (Республіка Польща).

Реалізації вищезазначених заходів сприяли, насамперед:

► сформована за кошти проекту інноваційна матеріально-технічна база – сучасне приміщення, виділене університетом для реалізації проекту і забезпечення сталості після завершення періоду його виконання, комп’ютерна техніка, інтерактивне обладнання, допоміжне обладнання та інструменти, якими оснащено тренінг-аудиторію, конференц-залу для масштабних заходів, аудиторії для вебінарів та онлайн-консультацій та інших видів діяльності, для яких створено Центр;

► програмно-методичні, презентаційні та інформаційні матеріали, в т.ч. записи вебінарів для поточної і майбутньої діяльності Центру, методичне забезпечення конкурсу проектів, виробничої та переддипломної практики у Центрі для студентів різних освітніх рівнів, що розроблено фахівцями команди проекту.

Ми упевнені, що у довгостроковій перспективі результати проекту сприятимуть покращенню індексів інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності регіону; збільшенню обсягів залучених грантових, бюджетних та інших розвиткових коштів для ОТГ, університету та інших цільових груп проекту; підвищенню ступеня реалізації стратегій розвитку інституцій і регіону в цілому завдяки системному виконанню якісних проектів; пришвидшенню темпів трансферу технологій; розвитку науково-інноваційного співробітництва державного сектору науки, вищих навчальних закладів з реальним сектором економіки; збільшенню (збереженню) робочих місць; збільшенню надходжень до бюджетів різних рівнів.

Варто зауважити, що участь університету у конкурсному відборі проектів регіонального розвитку стала логічним наслідком формування Регіональної експертної спільноти мережі РЕГІОНЕТ в Івано-Франківській області, а перемога проектної пропозиції з бренд-назвою «Проектно-освітній центр «Агенти змін» стала можливою завдяки професійній консультаційній підтримці, яку забезпечило Міністерство освіти і науки України та Група радників з впровадження державної регіональної політики в Україні Програми «U-LEAD з Європою».