Головна Видано навчальний посібник «Керівництво з управління проектами розвитку»

Видано навчальний посібник «Керівництво з управління проектами розвитку»


На завершальному етапі активної стадії реалізації проекту, в рамках якого створено  Проектно-освітній центр “Агенти змін” Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, видано навчальний посібник «Керівництво з управління проектами розвитку». Його презентація відбудеться вже наприкінці січня.

Головна мета навчального посібника – формування цілісного розуміння методології та інструментарію управління проектами. Від ідеї до її успішної імплементації. Від підходів до пошуку ресурсів для фінансового забезпечення проектів розвитку різних типів та для різних цільових груп.

Основними завданнями посібника є висвітлення в інтерактивній формі інноваційних інструментів, проектів та рішень у забезпеченні розвитку загалом; базових рекомендацій до підготовки проектів; методології управління проектами розвитку; особливостей фінансування проектів розвитку; джерел фінансового забезпечення різних типів проектів.

Авторами та співавторами окремих розділів посібника є: Цепенда І.Є. (керівник авторського колективу, загальна редакція посібника), Кропельницька С.О. (керівник авторського колективу, автор/співавтор підрозділів 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 4.5, 4.6, загальна редакція посібника); Майорова Т.В. – автор підрозділів 3.2, 3.3, 3.5, співавтор підрозділу 3.1; Кондур О.С. – співавтор підрозділів 1.6, 2.4; Щур Р.І. – співавтор підрозділів 1.4, 2.3, 3.4, додатку 2; Криховецька З.М. – автор підрозділу 4.2, співавтор підрозділів – 1.6, 2.4; Кулеша-Любінець М.М., Мигович Т.М. – співавтори підрозділів 1.3, 2.2, 4.1, додатку 1; Григорів О.О. – співавтор підрозділу 4.5, Солоджук Т.В., Статкевич М.А. – співавтор підрозділів 1.7, 2.6, 4.4, додатку 4; Максимович О.В. – співавтор підрозділів 1.7, 2.6; Білий М.М. – співавтор підрозділу 3.4; Фуфалько І.Ю. – співавтор підрозділів 1.4, 2.3, додатку 2; Стадільна Я.Е., Бубна Р.М. – співавтори підрозділу 1.2; Локатир Н.М. – співавтор підрозділів 1.5, 2.5, додатку 3; Никируй Л.І. – автор підрозділу 4.3.

Запропоноване авторами видання спроможне сформувати у всіх охочих до проектної діяльності, зокрема і у студентів ЗВО вміння розробляти та впроваджувати різноманітні проекти, зокрема, соціальні, інвестиційні, науководослідницькі, мобільності та партнерства, міжнародні й транскордонні, з місцевого та регіонального розвитку, а також залучати та застосовувати для їх реалізації найсучасніші фінансові інструменти.

Проведений авторами видання аналіз європейського та вітчизняного досвіду фінансування проектів розвитку дозволив запропонувати до використання сучасні інноваційні інструменти його організації, методики техніко-економічного обґрунтування проектів, оцінки ефективності інвестиційних рішень; управління проектними ризиками; фінансового забезпечення проектів та оптимізації структури джерел фінансування.

Джерела і методи фінансового забезпечення проектів у посібнику розглядаються в контексті взаємодії усіх його учасників – держави, громад, інвесторів, фінансових посередників, суб’єктів бізнесу та громадських організацій тощо. У процесі підготовки інтерактивного видання використано найновіші законодавчі, нормативні, програмні документи, в т.ч. міжнародних донорів, що регламентують проектно-інвестиційну і грантову діяльність.

Посібник допоможе глибоко засвоїти та закріпити практичні знання з проектного управління, бюджетування та фінансового забезпечення на рівні сучасних досягнень світової економічної науки і практики, зокрема, європейських країн. Автори на високому навчально-методичному рівні виклали актуальний та складний матеріал із управління проектами. Він стане в пригоді студентам та викладачам вузів під час підготовки до семінарських занять, проміжних модульних контролів знань, а також під час іспитів з інших дисциплін фінансового та інвестиційного циклу, насамперед, «Інвестування», «Інвестиційний аналіз», «Аналіз і фінансування інвестиційних проектів», «Управління проектами» та ін. Крім того, він буде корисним для фахівців державних та місцевих органів влади, фінансово-банківських установ, суб’єктів підприємництва та громадських інституцій під час підготовки або експертизи проектних пропозицій у процесі залучення фінансових ресурсів для реалізації проектів різних типів.

Коментарі закриті.